Bí mật về sơn Jotun

Bí mật về sơn Jotun

Thành phần nào quyết định đặc tính của Sơn Jotun?

chính là CHẤT TẠO MÀNG.
Chất tạo màng cho ta biết :
1. Cho ta biết loại sơn
2. Kết dính các thành phần khác thành màng sơn
3. Tạo độ bám dính vào bề mặt sơn
4. Tạo độ bền với nước, môi trường, tia cực tím

Cơ chế khô khác nhau của Sơn Jotun ?

Sơn khô nhờ 3 cơ chế
1. Khô Vật Lý ( Dòng sơn nước )
2. Khô Oxy Hóa ( Dòng sơn ALkyd )
3. Khô đóng rắn hóa học ( Dòng sơn epoxy hai thành phần )

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian khô

1. Độ ẩm tương đối
2. Thông gió
3.Nhiệt độ
4.Chiều dày lớp sơn.
5. Số lớp sơn
6.Tốc độ bay hơi

Hậu quả của việc pha loãng sơn quá nhiều

1. Chiều dày màng sơn mỏng.
2. Sơn dễ bị chảy.
3. Màng sơn bị chậm khô.
4.Màng sơn bị nhốt dung môi.

Share this post