Sơn công nghiệp Jotun Jotamastic 90 – 20L/ thùng

254,000

Sơn công nghiệp Jotun Jotamastic 90 là loại sơn hai thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Loại sơn này có hàm lượng chất rắn cao, chịu mài mòn tốt, không yêu cầu cao về công tác làm sạch bề mặt và có thể sơn ở chiều dầy cao. Có hai loại chất đóng rắn tùy theo nhiệt độ bề mặt: loại tiêu chuẩn và loại cho khí hậu lạnh. Sản phẩm này là một phần của hệ thống sơn hoàn chỉnh được chứng nhận không loang cháy bề mặt 

  • Mô tả

Mô tả

Mô tả sản phẩm sơn công nghiệp Jotun Jotamastic 90

Jotamastic 90 là loại sơn hai thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Loại sơn này có hàm lượng chất rắn cao, chịu mài mòn tốt, không yêu cầu cao về công tác làm sạch bề mặt và có thể sơn ở chiều dầy cao. Có hai loại chất đóng rắn tùy theo nhiệt độ bề mặt: loại tiêu chuẩn và loại cho khí hậu lạnh. Sản phẩm này là một phần của hệ thống sơn hoàn chỉnh được chứng nhận không loang cháy bề mặt 

Sản phẩm này có thể pha được nhiều màu sắc trong Hệ thống tự động pha màu công nghiệp của Jotun. Lưu ý rằng có thể có sự lệch màu nhỏ khi thay đổi chất đóng rắn. 

Mục đích sử dụng sơn công nghiệp Jotun Jotamastic 90

Sơn công nghiệp Jotun Jotamastic 90 được dùng cho sắt thép ở những vị trí không thể áp dụng phương pháp thổi hạt hay cho các bề mặt được chuẩn bị bằng phương pháp rửa nước áp lực siêu cao. Có thể sử dụng độc lập hay kết hợp với các loại sơn lót, sơn phủ khác. Loại sơn này mang lại khả năng chống ăn mòn tuyệt hảo trong cả môi trường nước biển và nước ngọt. Nếu để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, có khả năng sẽ bị phấn hoá. 

Ðộ dầy và định mức sơn

Chất đóng rắn tiêu chuẩn:              Tối thiểu             Tối đa             Tiêu chuẩn

Ðộ dầy, khô (μm)                                 100                    300                     125

Ðộ dầy, ướt (μm)                                 125                    375                     155

Ðịnh mức lý thuyết (m2/l)                    8                        2.7                      6.4

Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh:         Tối thiểu            Tối đa              Tiêu chuẩn

Ðộ dầy, khô (μm)                                100                    300                     125

Ðộ dầy, ướt (μm)                                125                    375                     155

Ðịnh mức lý thuyết (m2/l)                   8                        2.7                      6.4

Tính chất vật lý

Màu sắc  Có nhiều màu để chọn trên hệ thống pha màu tự động (MCI)

% thể tích chất rắn* 80 ± 2 Chất đóng rắn tiêu chuẩn 

                                  80 ± 2 Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh

Ðiểm bắt lửa Chất đóng rắn tiêu chuẩn: 35oC ± 2 (Setaflash)

                       Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh: 35oC ± 2 (Setaflash)

Ðộ nhớt VOC Chất đóng rắn tiêu chuẩn: 

                        2.25 lbs/gal (270 gms./ltr.) USA-EPA Method 24

                        170 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

                       Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh:

                       1.84 lbs/gal (220 gms./ltr.) USA-EPA Method 24

                       180 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

Bóng Bóng mờ

Ðộ bền bóng Trung bình

Ðộ bền với nước Tuyệt hảo

Ðộ bền với mài mòn Rất tốt

Ðộ bền với dung môi Tốt

Ðộ bền với hóa chất Rất tốt

Tính đàn hồi Tốt 

* Theo tiêu chuẩn ISO 3233:1998 (E) 

Theo luật Hồng Kông: Lọai sơn áp dụng – Sơn dùng cho tàu thuyền; VOC 270 gms/ltr HK EPD; Hợp chất miễn trừ – Không có; Trọng lượng riêng: 1.43 (A+B); Giá trị VOC và Trọng lượng riêng bên trên chỉ là những giá trị đặc trưng, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc. 

sơn công nghiệp Jotun Jotamastic 90

sơn công nghiệp Jotun Jotamastic 90

Xem thêm: Thi công sơn công nghiệp Jotun nhanh chóng

Hướng dẫn thi công sơn công nghiệp Jotun Jotamastic 90

Chuẩn bị bề mặt 

Bề mặt phải sạch và không chứa tạp chất. Bề mặt phải được xử lý theo tiêu chuẩn ISO 8504. 

Bề mặt thép chưa xử lý

Ðộ sạch: làm sạch bằng máy cơ học đạt tiêu chuẩn tối thiểu St 2, không còn vảy cán (ISO-8501-1:2007). Chuẩn bị bề mặt càng cao (thổi hạt đạt Sa 21⁄2) sẽ làm tăng hiệu qủa của màng sơn. Nếu áp dụng phương pháp Phun nước áp lực siêu cao, mức độ sạch phải đạt ít nhất cấp độ trung bình (moderate) theo tiêu chuẩn SSPC và NACE. 

Bề mặt thép đã sơn lớp chống rỉ tạm thời

Bề mặt sơn lót chống rỉ tạm thời thích hợp phải sạch, khô và không bị hư hại. 

Bề mặt sơn cũ

Lớp sơn chống rỉ thích hợp phải sạch, khô và không bị hư hại. Xin liên lạc với Jotun để được tư vấn thêm. Khi sơn bảo trì có thể chuẩn bị bề mặt bằng phương pháp Phun nước áp lực siêu cao đạt cấp độ WJ2 (NACE No.5/SSPC-SP 12) hay làm sạch bằng máy cơ học đạt tiêu chuẩn tối thiểu St 2 cho khu vực rỉ sét. 

Các loại bề mặt khác

Loại sơn này còn có thể sử dụng trên các loại bề mặt khác. Xin liên lạc với văn phòng Jotun để biết thêm chi tiết. 

Ðiều kiện trong qúa trình sơn công nghiệp Jotamastic 90

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt +5°C (tiêu chuẩn) (-5°C cho WG) và ít nhất phải cao hơn 3oC so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm môi trường được đo tại khu vực xung quanh bề mặt. Khi thi công trong khu vực kín phải thông gió tốt để bảo đảm quá trình khô / đóng rắn. 

Chuẩn bị bề mặt bằng phương pháp Phun nước áp lực siêu cao sẽ tạo ra bề mặt ẩm. Ðộ ẩm môi trường xung quanh không được vượt quá 85%. Trước khi thi công sơn, bề mặt không được bao phủ hoàn toàn bởi độ ẩm, chỉ chấp nhận những vệt loang. 

Biện pháp thi công sơn Sơn phun 

Sử dụng máy sơn áp lực cao 

Cọ Chỉ dùng khi sơn dặm và sơn cho những vị trí nhỏ, cần lưu ý khi sơn để đạt được chiều dầy khô chỉ định.

Ru lô Có thể sử dụng cho những vị trí nhỏ nhưng không nên dùng để thi công lớp sơn chống rỉ thứ nhất, lưu ý cẩn thận trong khi sơn để đạt được chiều dầy màng sơn khô chỉ định. 

Dữ liệu thi công sơn Jotun Jotamastic 90

Tỷ lệ pha trộn (thể tích)           Chất đóng rắn tiêu chuẩn: 3.5:1

                                                   Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh: 3.5:1

Pha trộn       3.5 Phần A (Sơn) pha trộn đều với 1 Phần B (Chất đóng rắn) Jotamastic 90.

Thởi gian sống (23°C)              Chất đóng rắn tiêu chuẩn: 2 giờ

                                                    Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh: 45 phút 

Chất pha loãng/làm sạch Jotun Thinner No. 17

Dữ liệu hướng dẫn cho máy phun sơn áp lực cao 

Áp lực tại đầu súng phun 15 MPa (150 kp/cm2, 2100 psi). 

Cỡ béc 0.46-0.79 mm (0.018-0.031″)

Góc phun 40-80°

Bẩu lọc Bảo đảm bầu lọc phải sạch.

Dữ liệu hướng dẫn cho máy phun sơn thông thường

Ghi chú

*Nhiệt độ của sơn sơn Jotamastic 90 sau khi pha trộn tối thiểu phải đạt 10°C, nếu thấp hơn thì  cần phải pha thêm dung môi để bảo đảm sơn có độ nhớt thích hợp. 

* Pha thêm qúa nhiều dung môi sẽ làm giảm khả năng chống chảy và làm chậm thời gian đóng rắn của màng sơn. 

* Chỉ pha dung môi sau khi đã trộn đều hai thành phần sơn. 

Thời gian khô của sơn Jotun Jotamastic 90

Sơn công nghiệp Jotun Jotamastic 90

Sơn công nghiệp Jotun Jotamastic 90

Lưu ý đặc biệt cho thị trường Mỹ: Khi thi công ở Mỹ, chỉ sử dụng Chất đóng rắn ở khí hậu lạnh khi nhiệt độ thấp hơn 15°C. Lý do: Chất đóng rắn tiêu chuẩn đã được biến tính để đáp ứng theo luật của nước sở tại. 

1. Là thời gian sớm nhất có thể mà màng sơn có thể chịu được tác động cơ học nhẹ như là đi lại trên màng sơn

2. Là thời gian sớm nhất cho việc sơn phủ lại với cùng chủng loại sơn. Lưu ý là ở thời điểm này, màng sơn chưa đủ cứng để chịu được các tác động cơ học hay cho việc di chuyển/vận chuyển.

3. Ðể đạt được độ bám dính tốt nhất, bề mặt sơn phải sạch và không bị phấn hóa trước khi tiến hành sơn phủ và khi sơn lớp kế trước khi màng sơn đóng rắn hoàn toàn. Nếu màng sơn chịu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời trong khỏang thời gian nhất định, nên lưu ý trong việc vệ sinh bề mặt và loại bỏ hay đánh nhám lớp chai cứng bề mặt để đạt được độ bám dính cao. 

Các thông số trên chỉ mang tính chất hướng dẫn. Thời gian khô thực tế trước khi sơn lớp kế có thể ngắn hay dài hơn phụ thuộc vào chiều dầy màng sơn, thông thoáng, hệ sơn bên dưới, yêu cầu về vận chuyển lắp ráp sớm .v.v… Thời gian khô đối với một hệ thống sơn hoàn chỉnh được đề cập chi tiết trong từng bảng hệ thống riêng biệt đã tính toán luôn cả những thông số và những điều kiện đặc thù riêng. 

Hệ sơn tiêu biểu 

Jotamastic               90 2 x 125 μm                 (Chiều dầy khô)

Hardtop AS/XP            1 x 50 μm                      (Chiều dầy khô) 

Các hệ thống sơn khác có thể được chỉ định, tùy theo mục đích sử dụng 

Một số lưu ý khác của sơn công nghiệp Jotun Jotamastic 90

Bảo quản sơn Jotun Jotamastic 90

Sản phẩm này cần được bảo quản theo qui định về an toàn của mỗi quốc gia. Tốt nhất là bảo quản sản phẩm tại nơi khô ráo, mát, kết hợp với thông gió tốt. Cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải được đậy kín. 

Vận chuyển

Lưu ý vận chuyển cẩn thận. Khuấy đều trước khi sử dụng. 

Kích cỡ đóng gói sơn công nghiệp Jotamastic 90

Bộ 20 lít: 15.6 lít Phần A (Sơn) chứa trong thùng 20 lít và 4.4 lít Phần B (chất đóng rắn) Jotamastic 90 chứa trong thùng 5 lít.

Bộ 4.55 lít: 3.55 lít Phần A (Sơn) chứa trong thùng 5 lít và 1lít Phần B (chất đóng rắn) Jotamastic 90 chứa trong thùng 1 lít. 

Sức khỏe và an toàn Xem thông báo về an toàn trên thùng sơn. Sử dụng trong điều kiện thông gió tốt. Không hít thở bụi sơn. Tránh để tác động lên da. Nếu bị dính vào da, phải dùng xà bông, nuớc hoặc chất tẩy rửa thích hợp để rửa sạch ngay lập tức. Nếu vào mắt phải rửa bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay lập tức. 

Ðể biết thêm chi tiết về sự ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cũng như các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng sản phẩm này, xem thêm chi tiết trong Bản Thông số An toàn Sản phẩm. 

LƯU Ý

Các thông tin trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm sơn công nghiệp Jotun này là những kiến thức tốt nhất của Nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Nhà sản xuất, nên chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã đưa ra mà không cần thông báo trước. Sản phẩm có thể được thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được những yêu cầu của nước sở tại. Nếu có sự mâu thuẫn giữa ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trong các bảng thông số kỹ thuật sản phẩm, thì bảng có ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được xem như là bảng thông số kỹ thuật có thông tin chính xác của Nhà sản xuất.

Hotline: 0919 699 488 – 0902 619 788 – 094 27 27 227

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy liên hệ ngay cho ong Thợ để biết thêm nhiều chính sách và bảng báo giá hỗ trợ hấp dẫn cho các công trình!