Sơn Công Nghiệp Jotun Hardtop Flexi 20L/Thùng

315,000

Sơn công nghiệp Hardtop Flexi là loại sơn hai thành phần gốc polyurethane hợp chất trong sơn có độ dẻo và phần trăm chất rắn cao, có độ bóng và độ bền màu tuyệt hảo. Các sản phẩm của sơn công nghiệp Hardtop Flexi (sử dụng cho hệ thống pha màu tự động MCI) là sản phẩm chưa hòan thiện, cần thiết phải qua qúa trình sử lý trước khi đưa vào sử dụng.

  • Mô tả

Mô tả

Mô tả sản phẩm sơn Công Nghiệp Jotun Hardtop Flexi 

Đây là loại sơn 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện với khả năng cầm bóng rất tốt. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao và có phần trăm thể tích chất rắn cao. Sản phẩm này là loại sơn khô nhanh. Sản phẩm này có thể thi công trực tiếp lên bề mặt kim loại. Màng sơn rất mềm dẻo, chịu va đập và có độ bám dính tuyệt hảo. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển. 

Mục đích sử dụng sơn Công Nghiệp Jotun Hardtop Flexi

Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu container và cấu trúc thượng tầng. 

Công nghiệp: Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu và công trình cao tầng. Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp. 

Khác 

Phê chuẩn & chứng chỉ 

Ngũ cốc, Newcasle Occupational Health Thực phẩm, tuân theo yêu cầu của FDA Hoa kỳ, mục 21, phần 175.300 cho thực phẩm khô 

Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau: – Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code. 

Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết. 

Những chứng chỉ và phê chuẩn khác có thể được cung cấp khi có yêu cầu. 

Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm 

Hardtop Flexi Alu 

Xin tham khảo Bảng thông số kỹ thuật riêng biệt cho mỗi chi tiết thay đổi. 

Màu sắc 

theo bảng màu và hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI) 

Thông số sản phẩm sơn Công Nghiệp Jotun Hardtop Flexi 

Đặc tính Thử nghiệm/ Tiêu chuẩn Mô tả
Thế tích chất rắn ISO 3233 64 ± 2%
Cấp độ bóng (GU 60o) ISO 2813 Bóng (70 – 85)
Điểm chớp cháy ISO 3679 Method 1 25oC
Tỷ trọng Tính toán 1.2 kg/l
VOC-US/ Hong Kong US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm)

(CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)

344 g/l
VOC – EU IED (2010/75/EU) (lý thuyết) 353 g/l

Những giá trị trên là những giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc. Tất cả thông số được áp dụng cho sơn đã được pha trộn. Mô tả về độ bóng: Theo định nghĩa của Jotun. 

Độ bóng có thể thay đổi phụ thuộc vào phương pháp thi công. 

Chiều dày màng sơn mỗi lớp 

Dãi thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đề nghị 

Chiều dày khô                         50 – 150 μm

Chiều dày ướt                         80 – 230 μm

Định mức phủ lý thuyết           13 – 4.3 m2/l

Hướng dẫn thi công sơn Công Nghiệp Jotun Hardtop Flexi 

Chuẩn bị bề mặt 

Nhằm bảo đảm độ bám dính lâu dài của lớp kế, bề mặt phải sạch, khô và không chứa những tạp chất khác. 

Bảng tổng kết cho công tác chuẩn bị bề mặt 

Chất nền vật sơn

Chuẩn bị bề mặt
Tối thiểu

Đề nghị

Thép Carbon St 2 (ISO 8501-1) Sa 21⁄2 (ISO 8501-1)
Thép không rỉ Bề mặt phải được tạo nhám bằng tay hay bằng máy với hạt phi kim loại hay vải nhám hay giấy nhám để tạo độ nhám bề mặt. Phun hạt làm sạch bề mặt sử dụng hạt phi kim loại được phê chuẩn để đạt được độ nhám bề mặt phù hợp.
Nhôm Bề mặt phải được tạo nhám bằng tay hay bằng máy với hạt phi kim loại hay vải nhám hay giấy nhám để tạo độ nhám bề mặt. Phun hạt làm sạch bề mặt sử dụng hạt phi kim loại được phê chuẩn để đạt được độ nhám bề mặt phù hợp.
Tôn tráng kẽm. Bề mặt phải sạch, khô và có độ nhám tốt. Thổi hạt lướt xử dụng hạt phi kim loại để tạo một bề mặt sạch và có độ nhám đều.
Bề mặt sơn Lớp sơn tương thích sạch, khô và không bị hư hại Lớp sơn tương thích sạch, khô và không bị hư hại

Phương pháp thi công sơn Công Nghiệp Hardtop Flexi

Sản phẩm có thể được thi công bằng 

Dạng phun: Sử dụng máy phun sơn thông thường hoặc máy phun sơn áp lực cao (airless). 

Cọ/chổi sơn: Có thể sử dụng. Cẩn thận để đạt được chiều dày khô qui định. 

Ru-lô/con lăn: Có thể sử dụng. Cẩn thận để đạt được chiều dày khô qui định. 

Tỷ lệ pha trộn (theo thể tích) 

Hardtop Flexi Comp A          4 phần

Hardtop Flexi Comp B         1 phần

Dung môi pha loãng/vệ sinh 

Chất pha loãng: Jotun Thinner No. 10 / Jotun Thinner No. 26 Jotun Thinner No. 26 được cung cấp và sử dụng ở Huê kỳ do qui định. 

Dữ liệu hướng dẫn cho máy phun sơn 

Cỡ béc (inch/1000): 15-21 

Áp lực tại đầu súng phun (tối thiểu): 150 bar/2100 psi 

Dữ liệu hướng dẫn cho máy phun sơn thông thường 

Cỡ béc: HVLP: 13-21 (inch/1000) / Bình áp lực: 1.3-2.1 (mm) 

Áp lực tại đầu súng phun (tối thiểu): HVLP: 2.4 bar/34 psi / Bình áp lực: 2.4 bar/34 psi 

Thời gian khô và đóng rắn sơn Jotun Hardtop Flexi 

Nhiệt độ bề mặt                              5 °C                10 °C               23 °C                  40 °C 

Khô bề mặt                                        6 h                   3 h                  1.5 h                   1 h

Khô để đi lên được                          16 h                   8 h                   4 h                     2 h

Khô/đóng rắn để sử dụng                12 h                   6 h                   3 h                   1.5 h 

Khô để sơn lớp kế, tối thiểu             15 d                  10 d                  7 d                     4 d 

Xin tham khảo bảng Hướng dẫn thi công (AG) để biết thông tin về thời gian tối đa để sơn lớp kế của sản phẩm này. 

Thời gian khô và đóng rắn được xác định trong điều kiện nhiệt độ được kiểm soát và độ ẩm tương đối dưới 85%, và ở chiều dày khô trung bình của sản phẩm. 

Khô bề mặt: giai đoạn khô mà khi nhấn nhẹ lên màng sơn sẽ không để lại dấu tay hay cảm thấy bị dính. 

Khô để đi lại được: thời gian tối thiểu trước khi màng sơn có thể chịu được việc đi lại trên nó mà không để lại vết hằn hay hư hại. 

Khô để sơn lớp kế, tối thiểu: thời gian đề nghị ngắn nhất trước khi có thể thi công sơn lớp kế tiếp. 

Khô/đóng rắn để sử dụng: thời gian tối thiểu trước khi màng sơn có thể hoàn toàn tiếp xúc với môi trường sử dụng/trung bình. 

Nhiệt độ sơn 23 °C 

Thời gian sống 1 h 

Chịu nhiệt 

Nhiệt độ                              Liên tục                     Tới đỉnh 

Khô khí quyển                       120 °C                        140 °C 

Chịu được các loại hóa chất khi bị chảy tràn trên bề mặt như các loại dầu mỏ, sản phẩm chiết xuất từ dầu mỏ và hóa chất không ăn mòn cao. 

Thời gian chịu nhiệt tới đỉnh tối đa 1 giờ. 

Nhiệt độ liệt kê trên chỉ liên quan tới khả năng bảo vệ. Khả năng của màng sơn về mặt thẩm mỹ sẽ bị ảnh hưởng ở nhiệt độ này. 

Tính tương thích của sản phẩm 

Tùy vào môi trường thực tế mà hệ sơn chịu đựng, có thể sử dụng nhiều loại sơn lót và sơn phủ khác nhau để kết hợp với sản phẩm này. Một vài thí dụ như bên dưới. Xin liên hệ với Jotun để có thêm chi tiết. 

Lớp trước: epoxy, epoxy kẽm, epoxy mastic, polyurethane 

Đóng gói sơn Jotun Hardtop Flexi 

5 và 20L

sơn Công Nghiệp Jotun Hardtop Flexi 

sơn Công Nghiệp Jotun Hardtop Flexi

Xem thêm: Sơn Epoxy Jotun hay còn gọi là Sơn hai thành phần Jotun

Một số lưu ý khác sơn Công Nghiệp Hardtop Flexi 

Lưu trữ 

Sản phẩm sơn công nghiệp Jotun này cần được bảo quản theo qui định an toàn của mỗi quốc gia. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, mát, kết hợp với thông gió tốt, cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải được đậy kín . Vận chuyển cẩn thận. 

Thời gian lưu kho ở 23 độ C 

Hardtop Flexi Comp A           24 tháng

Hardtop Flexi Comp B          48 tháng

Chú ý 

Sản phẩm sơn công nghiệp Jotun này chỉ nên được thi công bởi nhà thầu chuyên nghiệp. Nhà thầu thi công sơn phải được huấn luyện, có kinh nghiệm, khả năng và thiết bị để thi công loại sơn này đúng đắn nhất và phù hợp với qui trình kỹ thuật của Jotun. Nhà thầu thi công sơn phải trang bị đồ bảo hộ cá nhân phù hợp khi sử dụng sản phẩm này. Hướng dẫn này dựa trên kiến thức hiện tại về sản phẩm. Bất cứ thay đổi nào để phù hợp cho từng điều kiện ở công trường, cần phải được chấp thuận bởi Đại diện của Jotun trước khi tiến hành. 

Sức khỏe và an toàn 

Xin tuân theo những lưu ý phòng ngừa ghi trên nhãn thùng sơn Công Nghiệp Hardtop Flexi . Sử dụng trong điều kiện thông thoáng. Không hít bụi sơn. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Khi bị dính vào da, phải ngay lập tức rửa bằng dung dịch vệ sinh, xà bông và nước. Phải ngâm mắt vào nước và đến cơ sở y tế ngay lập tức. 

Độ dao động màu sắc 

Khi sản phẩm sử dụng là lớp chống rỉ hay lớp chống hà thì màng sơn có thể bị thay đổi nhẹ về màu sắc theo từng mẻ sản xuất. Những sản phẩm này có thể bị bạc màu và phấn hóa khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thời tiết ngoài trời. 

Độ bền màu và bền bóng của màng sơn phủ hoàn thiện có thể khác nhau phụ thuộc vào màu sắc, điều kiện môi trường như nhiệt độ, cường độ tia cực tím, v.v… và chất lượng thi công sơn. Xin liên hệ với văn phòng Jotun gần nhất để có thêm thông tin. 

Trường hợp miễn trừ 

Thông tin trong tài liệu này được đưa ra từ những kiến thức tốt nhất của Jotun, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Những sản phẩm Jotun được xem như là bán thành phẩm cho tới khi được thi công tốt trên bề mặt cấu trúc cần bảo vệ. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Jotun. Nên Jotun chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Sản phẩm có thể được thay đổi nhỏ để phù hợp với yêu cầu của nước sở tại. Jotun có quyền thay đổi những thông số đã đưa ra mà không cần thông báo. 

Người sử dụng phải nên luôn tham khảo Jotun những hướng dẫn chuyên biệt cho sự phù hợp của sản phẩm này theo nhu cầu của mình và phương pháp thi công chuyên biệt. 

Nếu có sự mâu thuẫn nào gây ra do vấn đề ngôn ngữ trong tài liệu này, thì tài liệu tiếng Anh (United Kingdom) sẽ được xem như là tài liệu chính thức. 

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy liên hệ ngay cho ong Thợ để biết thêm nhiều chính sách và bảng báo giá hỗ trợ hấp dẫn cho các công trình!

Hotline: 0919 699 488 – 0902 619 788 – 094 27 27 227